Nieuws

 
 
5 april 2017

Scholendagen 2017

De Haarlemse Scholendagen, georganiseerd door Stichting De Houten Haarlemmer, vinden dit jaar plaats van maandag 18 september tot en met vrijdag 29 september. Dagelijks komen twee groepen leerlingen uit groep 7 op bezoek, een school per dagdeel.

Indien mogelijk verzoeken we scholen eigen vervoer te regelen. Als dit niet lukt, zorgt de Stichting voor passend busvervoer. Dit is mogelijk dankzij onze samenwerking met de medewerkers van het NZH-museum. Het programma van de Scholendagen is aangepast om meer nadruk te leggen op actuele thema’s zoals duurzaamheid en de circulaire economie.

De stichting dankt sponsor Spaarnelanden die met een financiële bijdrage ook deze Scholendagen weer mogelijk maakt. De leerlingen in het kader van Hout Haarlem Schoon als een soort zwerfvuilbootcamp een deel van het stadsbos schoonmaken.  Na afloop leggen we de leerlingen uit dat een groot deel van het verzamelde afval wordt hergebruikt in nieuwe producten. Zo kan van PET flesjes een nieuwe fleecetrui worden gemaakt. Spaarnelanden verzorgt  gastlessen of een rondleiding op het milieuplein over dit thema.

We hopen dat uw school opnieuw aan de Haarlemse Scholendagen deelneemt. Ook nieuwe scholen zijn van harte welkom. Deelname is gratis. U kunt uw school tot 15 juni 2017 aanmelden via info@michaelstruisadvies.nl.


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie   Facebook
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 De Houten Haarlemmer