Wat wij doen

  • Organiseren van de Haarlemse Scholendagen. Gedurende twee weken krijgen groepen 7 van Haarlemse basisscholen workshops aangeboden in de Haarlemmerhout rond thema’s als circulaire economie, milieubeheer en behoud en de geschiedenis van de 1500 jaar oude Hout. Jaarlijks wordt een milieuprijs overhandigd aan één van de deelnemende basisscholen. De prijs wordt op een bijzondere locatie overhandigd door één van de wethouders.
  • Participeren in de Gemeentelijke werkgroep ’Adviescommissie Haarlemmerhout’. De commissie adviseert over de uitvoering van het beheersplan Haarlemmerhout en houdt toezicht op ordentelijk beheer van onze Haarlemmerhout.
  • Verzorgen van rondleidingen door en lezingen over het 40 hectare grote bos-en parkgebied.
  • Het plaatsen van informatieborden in de Haarlemmerhout (zie foto onder)
  • Het in algemene zin onder de aandacht brengen en houden van de cultuur- en natuurhistorische waarden van de Haarlemmerhout.
  • Op initiatief van Stichting De Houten Haarlemmer zijn 60 nestkasten opgehangen voor verschillende soorten broedvogels. In samenwerking met anderen wordt ook zorggedragen voor het onderhoud van de nestkasten.
  • Het zoeken van sponsoren en donateurs die het werk van de stichting mogelijk maken en het organiseren van activiteiten voor sponsoren en donateurs/contribuanten.

Klik op de foto om het bord in groot formaat te bekijken.